Základy gymnastiky
Taneční a fitness studio Kamily Hlaváčikové
O Základech gymnastiky
Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků.
    Trénink je zaměřen zejména na:
  • rozvoj základních pohybových dovedností
  • rozvoj síly a obratnosti
  • nácvik základních gymnastických dovedností (kotouly, přemet stranou,...)
  • nácvik základů baletní přípravy a správného držení těla